Årets første fest d 2/3-19: tønden er pyntet til fastelavnsfest.